Bruno Souza BJJ & Boxing of Bellingham MA

Schedule of Classes

Jiu-Jitsu Adults

Mon 6:30-8:00pm

Wed 6:30-8:00pm

Thur 6:30-8:00pm

Women's Kickboxing

Thurs 8:00pm

Jiu-Jitsu Kids

Mon 5:30-6:30pm

Wed 5:30-6:30pm

Boxing

Tues 8:00pm

Private Lessons

Mon, Tue, Thurs & some Sats.